Views
4 months ago

UW EIGEN HUIS. UW EIGEN ENERGIE.

International Battery Consultancy zorgt voor energieoplossingen voor elk huishouden.

IBC SOLAR OPSLAGMATRIX.

IBC SOLAR OPSLAGMATRIX. IBC SOLAR lithium opslagmatrix 48 V Fabrikant Productbeschrijving Battery-Box Premium LVS Battery-Box Premium LVL RESU 6.5 RESU 10 Bruikbare capaciteit [kWh] 3,8 - 23,0** 15,4 5,9 8,8 Uitbreidbaarheid van het vermogen [kWh] 184,8 184,8 11,8 17,6 Garantie (Restcapaciteit) 10 jaar celchemie LFP NMC Uitbreidbaarheid in tijd onbegrensd in tijd 1 jaar SI 4.4 M 1~ 1 3,3 1-fasig 3~ 3 9,9 3-fasig ≥ 3,8 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 5,9 kWh ≥ 8,8 kWh ≥ 7,7 kWh ≥ 15,4 kWh – ≥ 8,8 kWh* ≥ 15,4 kWh 2 torens ≥ 30,7 kWh 2 torens ≥ 15,4 kWh ≥ 30,8 kWh – 10 SI 6.0 H SI 8.0 H 10 jaar 1~ 1 4,6 1-fasig 3~ 3 13,8 3-fasig 1~ 1 6,0 1-fasig 3~ 3 18,0 3-fasig ≥ 7,7 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 23,0 kWh 2 torens ≥ 46,1 kWh 3 torens ≥ 7,7 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 23,0 kWh 2 torens ≥ 46,1 kWh 3 torens ≥ 15,4 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 30,8 kWh ≥ 46,2 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 15,4 kWh ≥ 30,8 kWh ≥ 46,2 kWh – Fabrikant Productbeschrijving Standaard-Garantie Netvormen Aantal Vermogen [kW] Backup Afbeelding product IBC SOLAR lithium opslagmatrix hoogvolt Inhoud: Minimale bruikbare capaciteit Ongrid Minimale bruikbare capaciteit Backup/Offgrid “– “ Combinatie niet mogelijk/geen functie * Geen vrijgave van offgrid, alleen ongrid + backup ** vanaf 2 systemen in paralelin Parallele schakeling max. 4 modules per batterij toren (=15,4 kWh) De torens moeten even groot zijn. We behouden ons het recht voor om producten en diensten te wijzigen, ook vanwege landspecifieke vereisten, evenals afwijkingen van technische gegevens. IBC SOLAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of drukfouten. Fabrikant Productbeschrijving RESU 7H RESU 10H RESU 10M Battery-Box Premium HVS Battery-Box Premium HVM Bruikbare capaciteit [kWh] 6,6 9,3 9,3 5,1 - 12,8 8,3 - 22,1 Garantie (Restcapaciteit) 10 jaar (80%) 10 jaar (80%) Celchemie NMC LFP Uitbreidbaarheid – onbegrensd in tijd SBS 2.5 2,5 – – SBS 3.7 3,7 1-fasig – 10 jaar 1~ SBS 5.0 5,0 1-fasig – SBS 6.0 6,0 1-fasig – 9,3 kWh 5,1 - 10,2 kWh 11,0 - 13,8 kWh – – – – 3 x 9,3 kWh 9,3 kWh 3 x (5,1 - 10,2 kWh) 3 x (8,3 - 22,1 kWh) 3 x 9,3 kWh – 3 x (5,1 - 10,2 kWh) 3 x (8,3 - 22,1 kWh) 3 x 9,3 kWh 3 x (7,7 - 10,2 kWh) 3 x (11,0 - 22,1 kWh) – 3 x 9,3 kWh 3 x (7,7 - 10,2 kWh) 3 x (11,0 - 22,1 kWh) 3 x 9,3 kWh 3 x (7,7 - 10,2 kWh) 3 x (13,8 - 22,1 kWh) – 3 x 9,3 kWh 3 x (7,7 - 10,2 kWh) 3 x (13,8 - 22,1 kWh) Symo Hybrid 3~ 3,0 4,0 5,0 3-fasig 6,6 kWh 9,3 kWh 8,3 - 22,1 kWh – – – – 8,3 - 22,1 kWh Primo Gen24 Plus 5 jaar 1~ 3,0 3,6 4,0 4,6 5,0 6,0 1-fasig – – – 5,1 - 7,7 kWh 11,0 - 19,3 kWh 5,1 - 7,7 kWh 11,0 - 19,3 kWh Symo Gen24 Plus 3~ 6,0 8,0 10,0 3-fasig – – – 5,1 - 10,2 kWh 11,0 - 22,1 kWh 5,1 - 10,2 kWh 11,0 - 22,1 kWh SHx-xRT 10 jaar 3~ 5,0 6,0 8,0 10,0 3-fasig gepland gepland gepland gepland – gepland gepland gepland gepland Inhoud: Fabrikant Productbeschrijving Standaard-Garantie Netvormen Vermogen [kW] Backup Afbeelding product Vrijgegeven capaciteitsklassen Vrijgegeven capaciteitsklassen voor backup “– “ Combinatie niet mogelijk/geen functie * Vermogen in net parallele werking; voor backup vermogen zie documenten van de fabrikant We behouden ons het recht voor om producten en diensten te wijzigen, ook vanwege landspecifieke vereisten, evenals afwijkingen van technische gegevens. IBC SOLAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of drukfouten.

VOORWAARDEN PREMIE VOOR UW OPSLAGSYTEEM De premie bedraagt 250 € per kilowattuur bruikbare capaciteit van het batterijsysteem. De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. Het opslagsysteem moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest. De thuisbatterij moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur. Uw systeem omvat geen loodbatterij met waternavulmogelijkheid, dit type batterijen komt niet in aanmerking voor een premie. 11 Als u het opslagsysteem aankoopt, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een lease contract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie. Bijvoorbeeld een PV-installatie met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA. De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten. Het nettarief waarmee de distributienettarieven worden aangerekend, mag niet afgerekend worden via het ‘prosumententarief’. In het nieuwe nettarief worden de distributienetkosten berekend op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. De thuisbatterij moet gekeurd zijn volgens het AREI (Algemeen reglement op elektrische installaties - huishoudelijke installaties). Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Het systeem mag ten allen tijde nooit meer dan 60% van het omvormervermogen van de gekoppelde productieinstallatie in het net injecteren. Het opslagsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

English Documents

Image Brochure: Your distributor and solutions provider for solar energy
15 years warranty on solar modules and mounting systems in combination
Image Brochure: Photovoltaic Systems for Large-Scale Commercial Roofs
15 years warranty on solar modules and mounting systems in combination
Intelligent hybrid systems for a forward-looking energy supply
Solar-powered pump solutions maximize your long-term competitive adavantage
Standard Association of Zimbabwe becomes energy independent
Fishermen's village, Morocco - IBC SOLAR PV hybrid system improves life quality
Pfeufer Pig Farm reduces operating costs with photovoltaic system for direct self-consumption and storage
Photovoltaic for businesses: Example of ASKO Food Logistics
Energiefabrik (EnFa): Office complex with photovoltaic system for direct self-consumption and storage
Solar-powered pump solutions maximize your long-term competitive adavantage
Photovoltaic Power Plants - Customised solutions worldwide
Clean power from your region. Solar parks: Sustainable. Secure. Forward-looking.
15 years warranty on solar modules and mounting systems in combination
Technical engineering services for large-scale PV projects.
IBC SOLAR QUALITY: MODULE TEST PROCEDURE
IBC SOLAR Battery Matrix
IBC SOLAR Take-Care Packages - The perfect solution for any storage project
Why become an IBC SOLAR partner?
INTERNATIONAL PARTNER PROGRAMMES – BEING SUCCESSFUL TOGETHER!
The PV Manager – the unrivalled planning tool by IBC SOLAR
IBC SOLAR Mounting Systems. SSSENSATIONALLY GOOD. Systematic. Swift. Secure.
Your investment in safe hands. Operation and Maintenance from IBC SOLAR.
Image Brochure: Your distributor and solutions provider for solar energy
IBC SOLAR QUALITY: MODULE TEST PROCEDURE
IBC SOLAR Company Profile: Providing energy from the sun worldwide
CARPORT PHOTOVOLTAIC SYSTEM AT THE IBC SOLAR HEADQUARTERS
Company Profile Flyer: IBC SOLAR - Your Solar Energy Solutions Provider
VIVRE AVEC LA PUISSANCE DU SOLEIL !
Servicios técnicos y de ingeniería para su proyecto fotovoltaico
SU MAYORISTA Y PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR
PROGRAMA DE SOCIOS INTERNACIONALES – ¡JUNTOS HACIA EL ÉXITO!
PERFECTAMENTE PLANEADO. FACILMENTE REALIZADO. CON lOS NUEVOS PAQUETES TAKE-CARE DE IBC SOLAR.
Garantía de calidad de IBC SOLAR: Calidad insuperable para máxima seguridad
Granja porcina Pfeufer, Alemania
Logística de ASKO Food, Noruega
La fábrica de energía EnFa – Die Energiefabrik, Alemania
15 Jaar Combinatie Garantie
UW EIGEN HUIS. UW EIGEN ENERGIE.
IBC SOLAR KWALITEIT: MODULE TEST PROCEDURE
COMPLETE VERZEKERING VOLLEDIGE BESCHERMING

IBC SOLAR – a strong global partner for solar power

IBC SOLAR AG has been successful for more than 38 years and is amongst the leading international energy companies, which provide high-performance system solutions in every size and for every application with intelligent photovoltaic systems. The economic strength and financial independence is confirmed by globally recognised rating agencies.

Smart Systems for Solar Power thanks to perfectly matched components. More than 1,000 highly qualified partners around the world, as well as more than 4,700 megawatts of installed power and over 160,000 photovoltaic systems all underline the high level of expertise of IBC SOLAR.